Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1747
Lượt truy cập: 26296794

Số  Năm  Ngày xuất bản: 03/02/2021

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
07-12-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 4
07-12-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 13
07-12-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 15
07-12-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND về việc quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tại các đơn vị hành chính cấp xã loại 1, ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 17
07-12-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp tăng thêm khi kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 19
07-12-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 22
07-12-2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang. 24
07-12-2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. 26
08-12-2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 29
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
22-12-2020 Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Biển Ngọc gia hạn thuê đất tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang để kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch. 32
24-12-2020 Quyết định số 3448/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. 35
24-12-2020 Quyết định số 3469/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các Trạm y tế xã để phục vụ triển khai Đề án y tế cơ sở thuộc Dự án HPET. 46
25-12-2020 Quyết định số 3475/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang tại phường Ngọc Hiệp, Nha Trang. 59
29-12-2020 Quyết định số 3544/QĐ-UBND về việc thu hồi khu vực mặt biển do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê sử dụng, giao cho Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ để quản lý. 62
29-12-2020 Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 65
30-12-2020 Quyết định số 3548/QĐ-UBND ban hành Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử. 72
30-12-2020 Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 88
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1208/UBND-KT 19/02/2021 UBND Tỉnh
Về thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025
412/QĐ-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty Cổ phần Chế biến Lâm Thủy sản Khánh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
1163/UBND-KT 17/02/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
375/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
362/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một để xây dựng Bến tàu phục vụ dân sinh tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang
368/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
363/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa
383/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Kiệt Việt thuê sử dụng, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất đất huyện Cam Lâm để quản lý
379/QĐ-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
25/02/2021

Tin TW 25-02.PNGBộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập, có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021.

25/02/2021

Tin ĐP 25-02.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.