Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 979
Lượt truy cập: 25480534

TIN TỔNG HỢP
02/10/2020

Tin ĐP 02-10.jpgNgày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh.


Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2782/QĐ-BCĐ 15/10/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hôi tỉnh Khánh Hòa
2765/QĐ-UBND 13/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
2698/QĐ-UBND 06/10/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh
2699/QĐ-UBND 06/10/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh
2691/QĐ-UBND 05/10/2020 UBND Tỉnh
Cho phép DNTN xăng dầu Ninh An được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm