Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1179
Lượt truy cập: 24908949

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2072/QĐ-UBND 11/08/2020 UBND Tỉnh
Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2050/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa
2043/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Nha Trang
2042/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Diên Khánh
2041/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn
2039/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
2038/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2037/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2036/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2035/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2034/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
2030/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2027/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tinh Khánh Hòa
2025/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1988/QĐ-UBND 05/08/2020 UBND Tỉnh
Cho Công ty Cổ phần Đông Á gia hạn sử dụng đất tại đường Nguyễn Xiển, Vĩnh Hải, Nha Trang để làm Nhà máy sản xuất bao bì
1984/QĐ-UBND 05/08/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1981/QĐ-UBND 04/08/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh
1980/QĐ-UBND 04/08/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh được gia hạn sử dụng đất tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang
1975/QĐ-UBND 04/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
1974/QĐ-UBND 04/08/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm