Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1360
Lượt truy cập: 26096397

VĂN BẢN KHÁC - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
197/QĐ-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND phường Vĩnh Hải tại phường Vĩnh Hải, Nha Trang
183/QĐ-UBND 19/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
182/QĐ-UBND 19/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
181/QĐ-UBND 19/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
169/QĐ-UBND 19/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Tân Hòa Hưng được gia hạn sử dụng đất tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
473/KH-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh
Về triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
166/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
160/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX năm 2021
154/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc thay thế thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa
141/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2020
110/QĐ-UBND 13/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác năm 2021
108/QĐ-UBND 13/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
100/QĐ-UBND 13/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
85/QĐ-UBND 12/01/2021 UBND Tỉnh
Về ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/CT-UBND 12/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
76/QĐ-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
59/QĐ-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh
Về bãi bỏ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về độ mật đối với từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
55/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa
161/KH-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 19/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
01/CT-UBND 05/01/2021 UBND Tỉnh
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm