Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3629
Lượt truy cập: 25732446

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
45/NQ-HĐND 13/11/2020 Huyện Vạn Ninh
Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 5)
44/NQ-HĐND 13/11/2020 Huyện Vạn Ninh
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án di dời, tái định cư các hộ dân tại khu vực chân Đèo Cả, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công 2020)
43/NQ-HĐND 13/11/2020 Huyện Vạn Ninh
Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 05 dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục sửa chữa năm 2020 (để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công 2020)
42/NQ-HĐND 13/11/2020 Huyện Vạn Ninh
Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 35 dự án phát sinh từ nguồn vốn trung ương năm 2018, năm 2019 được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 (để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công 2020)
169/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
168/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
167/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
166/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
165/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
164/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án trường THCS Nguyễn Viết Xuân hạng mục: Xây dựng khối lớp học, khu thể dục thể thao
163/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án hệ thống thoát nước từ nhà bà Hương đến nhà bà Minh, tổ 34 Sơn Hải, phường Vĩnh Thọ
162/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án hệ thống thoát nước hẻm số 29 Chữ Đồng Tử, phường Vĩnh Thọ
161/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án hệ thống thoát nước hẻm 35 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ
160/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Trần Kim Hùng, phường Vĩnh Thọ
159/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án hệ thống thoát nước hẻm 136 Chính Hữu, xã Vĩnh Lương
158/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phước Tân
157/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa Nhà văn hóa tổ dân phố 8 phường Vĩnh Hòa
156/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa Nhà văn hóa tổ dân phố 5, 6, 9 phường Vĩnh Hòa
155/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa Hội trường UBND phường Vĩnh Hòa (điểm số 03 Quảng Đức)
154/NQ-HĐND 30/10/2020 Thành phố Nha Trang
Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố 10, 11, phường Vĩnh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm