Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4202
Lượt truy cập: 25733161

Thông tin văn bản địa phương
23/11/2020

Tin ĐP 23-11.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19.

 Theo đó, để triển khai ý kiến chỉ đạo và thực hiện hiệu quả yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác, phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan yêu cầu bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19.


12/11/2020

Tin ĐP 12-11.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 149 ngày 10-10-2020 của Chính phủ và công văn số 9021 của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá những tháng cuối năm.


29/10/2020

Tin ĐP 29-10.PNGSáng 27-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương về tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2020. Cuộc họp nhằm đánh giá những tồn tại, vướng mắc để tiếp tục đưa ra các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.


02/10/2020

Tin ĐP 02-10.jpgNgày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm