Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 993
Lượt truy cập: 25480612

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC -
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
44/NQ-HĐND 22/07/2020 HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
43/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
42/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
41/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
40/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Chủ trương đầu tư dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025
39/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
38/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
37/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Điều chỉnh tên dự án tại danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
36/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Sửa đổi phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2020
35/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
34/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức Hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
33/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị tại Cơ sở cai nghiện ma túy Khánh Hòa
32/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong
31/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (mở rộng 50 giường)
30/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát lũ của 02 hồ chứa nước Suối Hành, Tà Rục
29/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Chủ trương đầu tư dự án Đê kè chống xói lở hai bờ sông, lạch cầu Treo và khơi thông dòng chảy (đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu Treo)
28/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Giao UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án trước đây thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014
27/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 2)
26/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
25/NQ-HĐND 21/07/2020 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm