Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 285
Lượt truy cập: 17121178

Số  Năm  Ngày xuất bản: 21/11/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-9-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
06-10-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 10
23-10-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 13
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-9-2017 Quyết định số 2883/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 19
02-10-2017 Quyết định số 2917/QĐ-UBND ban hành Quy định cho thuê vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 21
05-10-2017 Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 28
06-10-2017 Quyết định số 2975/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 15/12/2015. 48
13-10-2017 Quyết định số 3039/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 52
16-10-2017 Quyết định số 3052/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2018 đến năm 2022. 63
16-10-2017 Quyết định số 3055/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 75
16-10-2017 Quyết định số 3062/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Khánh Vĩnh. 79
16-10-2017 Quyết định số 3063/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Diên Khánh. 82
16-10-2017 Quyết định số 3064/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cam Lâm. 86
16-10-2017 Quyết định số 3065/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vạn Ninh. 89
16-10-2017 Quyết định số 3066/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Khánh Sơn. 92
16-10-2017 Quyết định số 3067/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Ninh Hòa. 95
16-10-2017 Quyết định số 3068/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Nha Trang. 99
16-10-2017 Quyết định số 3069/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Cam Ranh. 103
20-10-2017 Quyết định số 3139/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Liên lạc 23/10 tỉnh Khánh Hòa. 106
20-10-2017 Quyết định số 3141/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 108
20-10-2017 Quyết định số 3142/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 112
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
11733/UBND 08/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc đính chính “Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10/8/2017
3719/QĐ-UBND 08/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Sinh thuê đất để thực hiện dự án bãi đỗ xe Phúc Sinh
3699/QĐ-UBND 07/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
3679/QĐ-UBND 06/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất đã giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Ngọc Loan tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 22/01/2014
3680/QĐ-UBND 06/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất đã giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Ngọc Loan tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 09/01/2014
3683/QĐ-UBND 06/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho Công ty TNHH Hoàng Mai NMC thuê đất tại xã Suối Cát, huyện Cam lâm để thực hiện dự án Trồng Dâu, nuôi Tằm và sản xuất Kén
24/2017/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh
Ban hành quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3670/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Công ty TNHH Hương Liên được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh
3665/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc đề nghị điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/03/2012 của UBND tỉnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
05/12/2017

CT 16 UBNDT.jpgChính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020.


Mục tiêu của Chương trình nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ trong công tác PCTN nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/4/2016 tại Nghị quyết số 142/2016/QH13 và được Chính phủ triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

29/11/2017

giaoduc-nghenghiep.jpgNgày 27/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Khánh Sơn.