Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 522
Lượt truy cập: 8227037

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1249/QĐ-UBND 18/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025.

1248/QĐ-UBND 18/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025.

1205/QĐ-UBND 15/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

1204/QĐ-UBND 15/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

1197/QĐ-UBND 15/05/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.Thông tin văn bản trung ương

TT 03 2015_BKHĐT.jpg(21/5/2015) - Ngày 12/5/2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này  hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

06 nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

1- Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan từ chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận.

2- Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật liên quan.


Thông tin văn bản địa phương

CT 06 UBNDT.jpg(21/5/2015) - Để tổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2015 đảm bảo thiết thực, bổ ích và cổ vũ tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm về cộng đồng trong thanh thiếu nhi học sinh, sinh viên nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vừa qua ngày 14 tháng 5 năm 2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hoà năm 2015 với một số nội dung chính như sau:

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện:

Là cơ quan đầu mối triển khai các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch "Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2015" trên địa bàn tỉnh đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch "Học kỳ quân đội cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên năm 2015" nhằm giáo dục chính trị quốc phòng cho thanh thiếu nhi, đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hè năm 2015.

Thường xuyên theo dõi tình hình, đôn đc, hướng dn việc trin khai các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả hoạt động hè, báo cáo y ban nhân dân tỉnh, đồng thời tham mưu y ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2015.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa