Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 839
Lượt truy cập: 6560635

Số  Năm  Ngày xuất bản: 28/08/2014

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
30-7-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa. 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
21-7-2014 Quyết định số 1852/QĐ-UBND phê duyệt số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và số lượng người được bố trí kiêm nhiệm bắt buộc cho từng xã, phường, thị trấn. 6
28-7-2014 Quyết định số 1919/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn tại các xã thuộc huyện Khánh Sơn. 13
28-7-2014 Quyết định số 1942/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Khánh Hòa. 16
29-7-2014 Quyết định số 1950/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thẩm định kết quả xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 26
12-8-2014 Quyết định số 2072/QĐ-UBND ban hành Quy chế khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 31
13-8-2014 Quyết định số 2080/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 42
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2321/QĐ-UBND 06/09/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

158/BC-UBND 05/09/2014 UBND Tỉnh

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2014.

21/CT-UBND 05/09/2014 UBND Tỉnh

Chỉ thị về việc tổng điều tra Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015.

20/CT-UBND 05/09/2014 UBND Tỉnh

Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

5369/KH-UBND 04/09/2014 UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" của tỉnh Khánh Hoà.Thông tin văn bản trung ương

86 2014 ND.JPGChính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được đăng ký khai thác trên tuyến trong quy hoạch và được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận.


Thông tin văn bản địa phương

QD 18 2014.jpgNgày 03/9 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này quy định một số nội dung về phát  triển và quản lý sử dụng nhà ở tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, theo phân cấp nêu tại Khoản 3, 4, 5 Điều 22 của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (Nghị định số 84/2013/NĐ-CP) và khoản 4 Điều 13 Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (Thông tư số 07/2014/TT-BXD).


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa