Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 4197
Lượt truy cập: 12149163

Số  Năm  Ngày xuất bản: 11/04/2016

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
21-3-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
09-3-2016 Quyết định số 572/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 22
11-3-2016 Quyết định số 609/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 35
14-3-2016 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa. 40
15-3-2016 Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang. 50
21-3-2016 Quyết định số 675/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển - hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 54
BAN CHỈ ĐẠO VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ
 VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KHÁNH HÒA
16-3-2016 Quyết định số 644/QĐ-BCĐBVPTR ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tỉnh Khánh Hòa. 106
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1056/QĐ-UBND 26/04/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-UB ngày 10/7/1995 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc giao đất cho Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà quản lý để thực hiện Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở A-T phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang được duyệt.
1054/QĐ-UBND 25/04/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc khen thưởng thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh về quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
1021/QĐ-UBND 22/04/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty CP Khai thác Bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hoà được gia hạn sử dụng đất tại số 01 đường 2/4, khóm Đông Bắc 2, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang để xây dựng bến xe phía Bắc.
1015/QĐ-UBND 22/04/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020.
1035/QĐ-UBND 22/04/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận lại Trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải, huyện Diên Khánh đạt chuẩn quốc gia.


Thông tin văn bản trung ương

12TT2016.jpg(29/4/2016) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

Theo đó, để tổ chức đào tạo qua mạng, cơ sở đào tạo phải đảm bảo triển khai các yêu cầu: Cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng; Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet; Hệ thống quản lý học tập; Hệ thống quản lý nội dung học tập; Kho học liệu số.

Đội ngũ nhân lực đảm bảo triển khai hoạt động đào tạo qua mạng gồm: Đội ngũ cán bộ quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin; Đội ngũ cán bộ thiết kế học liệu; Đội ngũ nhà giáo có thể tự xây dựng bài giảng e-Learning; Đội ngũ cán bộ cố vấn học tập.


Thông tin văn bản địa phương

khoan san.jpg(29/4/2016) - Hiện nay, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, khu dân cư đô thị, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà ở trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng; vì vậy, nhu cầu về khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi,...) và các vật liệu khác (sắt, thép, xi măng,…) phục vụ cho việc xây dựng cũng không ngừng tăng theo.

Để quản lý tốt việc khai thác, sử dụng tài nguyên và thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này; vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa