Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 208
Lượt truy cập: 22935214

Số  Năm  Ngày xuất bản: 25/12/2019

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
13-12-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
16-12-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020. 10
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
26-11-2019 Quyết định số 3601/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa. 46
03-12-2019 Quyết định số 3657/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chi hội Tin lành Suối Cát để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 63
11-12-2019 Quyết định số 3707/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế. 66
13-12-2019 Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang quản lý tại phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. 70
13-12-2019 Quyết định số 3733/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường. 73
16-12-2019 Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang quản lý tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. 76
MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019
25-12-2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 79
25-12-2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 81
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
203/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
202/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
201/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2020
192/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (khu đất nuôi cấy mô và đào tạo)
191/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (khu đất xây dựng trụ sở làm việc)
190/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (khu đất xây dựng trại giống hoa lan nhiệt đới)
189/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh
Cho phép Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (khu đất nông nghiệp công nghệ cao)
188/QĐ-UBND 21/01/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Karatedo Khánh Hòa
182/QĐ-UBND 20/01/2020 UBND Tỉnh
Giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm học 2018-2019

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
22/01/2020

Tin TW 22-01-2020.jpgTheo dự thảo Nghị định do Bộ Tài chính soạn thảo về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có 8 trường hợp được loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Cụ thể, dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

22/01/2020

Tin ĐP 22-01-2020.jpgNgày 20/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.

Theo Quyết định này, Phòng Quản lý công nghiệp và Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường được hợp nhất thành Phòng Quản lý Công nghiệp và Môi trường;  Phòng Quản lý thương mại và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu hợp nhất thành Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu.