Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2903
Lượt truy cập: 24904596

Số  Năm  Ngày xuất bản: 30/07/2020

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
03-7-2020 Quyết định số 1615/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang. 3
03-7-2020 Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa. 15
03-7-2020 Quyết định số 1624/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 17
03-7-2020 Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất (một phần diện tích thuộc giai đoạn 2) để thực hiện dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 51
03-7-2020 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam thuê đất (phần diện tích còn lại thuộc giai đoạn 1) để thực hiện dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 55
08-7-2020 Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 59
10-7-2020 Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Chỉ đạo áp dụng ISO 9000 tỉnh Khánh Hòa. 63
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2072/QĐ-UBND 11/08/2020 UBND Tỉnh
Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2050/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa
2043/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Nha Trang
2042/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Diên Khánh
2041/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn
2039/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
2038/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2037/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
2036/QĐ-UBND 07/08/2020 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
05/08/2020

Tin TW 14-8.PNGBộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.

31/07/2020

Tin TW 10-6.PNGNgày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Khánh Hòa đến năm 2025.