Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 676
Lượt truy cập: 6858585

Số  Năm  Ngày xuất bản: 16/10/2014

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
03-9-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
15-9-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 12
15-9-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 32
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
19-9-2014 Công văn số 169/HĐND về việc đính chính văn bản. 46
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
20-8-2014 Quyết định số 2155/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015. 48
28-8-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 56
29-8-2014 Quyết định số 2265/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 60
10-9-2014 Quyết định số 2351/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh. 72
02-10-2014 Quyết định số 2586/QĐ-UBND ban hành quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 75
03-10-2014 Quyết định số 2614/QĐ-UBND ban hành Quy chế phân định trách nhiệm; quan hệ phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 80
06-10-2014 Quyết định số 2619/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Thủy lợi” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 90
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2791/QĐ-UBND 20/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Thương mại Việt Hải thuê sử dụng và cho Công ty TNHH Thanh Yến thuê để thực hiện dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm.

2790/QĐ-UBND 20/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Giáo họ Diên Đồng để xây dựng công trình Nhà nguyện.

2787/QĐ-UBND 20/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Thuỷ.

2780/QĐ-UBND 17/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc điều chỉnh số Trích đo địa chính khu đất cho thuê tại Điều 1 Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hoà.

2752/QĐ-UBND 17/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thay thế và kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế.Thông tin văn bản trung ương

92 2014 ND.JPG(10/10/2014) - Ngày 08/10/2014, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2014/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/11/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Theo khoản 1, Điều 16, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Thanh tra viên thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được cấp trang phục thanh tra, bao gồm: quần áo thu đông, áo măng tô, áo sơ mi dài tay, quần áo xuân hè, mũ, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cà vạt, áo mưa, cặp tài liệu.

Đối với ngành, lĩnh vực cần có trang phục thanh tra riêng hoặc cần bổ sung thêm mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ quy định trang phục thanh tra cho thanh tra viên của cơ quan thanh tra thuộc ngành, lĩnh vực đó”.


Thông tin văn bản địa phương

QD 2641.png(13/10/2014) - Trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa và Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, ngày 07/10/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN).

Theo như Quy định này thì Ban Chỉ huy PCTT và TKCN sẽ có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ huy điều hành trong phạm vi toàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, đồng thời phụ trách công tác phòng chống thiên tai. Công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm cơ quan thường trực.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa