Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 3491
Lượt truy cập: 13279178

Số  Năm  Ngày xuất bản: 25/07/2016

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
17-6-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
14-6-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 18
14-6-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 19
14-6-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 20
14-6-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 21
14-6-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 22
14-6-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 23
14-6-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 24
14-6-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 25
14-6-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 26
14-6-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 27
14-6-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 28
14-6-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 30
14-6-2016 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 32

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-6-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng. 34
17-6-2016 Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 37
17-6-2016 Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa. 42
22-6-2016 Quyết định số 1755/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 46
22-6-2016 Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa. 54
22-6-2016 Quyết định số 1792/QĐ-UBND ban hành Quy chế hỗ trợ vay vốn từ ngân sách của tỉnh đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 58
29-6-2016 Quyết định số 1854/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 86
29-6-2016 Quyết định số 1863/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông. 94
29-6-2016 Quyết định số 1864/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa. 101
04-7-2016 Quyết định số 1907/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 110
06-7-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 115
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2193/QĐ-UBND 27/07/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi đất Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 53-Quân khu V tại 18 Biệt thự, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Nam Hùng.
2191/QĐ-UBND 27/07/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.
2179/QĐ-UBND 27/07/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
2176/QĐ-UBND 27/07/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND xã Vạn Hưng sử dụng vào mục đích xây dựng đất sinh hoạt cộng đồng thôn Hà Già.
2175/QĐ-UBND 27/07/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND xã Vạn Hưng sử dụng vào mục đích xây dựng đất chợ.


Thông tin văn bản trung ương

nha o xa hoi.jpeg(28.7.2016) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó việc lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 49, Điều 51 của Luật Nhà ở và Thông tư này. Trường hợp quỹ nhà ở xã hội không đủ để bố trí cho tất cả các đối tượng có đủ điều kiện đăng ký thuê, thuê mua thì thực hiện lựa chọn thông qua phương pháp chấm điểm theo thang điểm tối đa là 100 điểm, người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết cho thuê, thuê mua trước.


Thông tin văn bản địa phương

08TT2016.jpg(28.7.2016) - Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy định này áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất để xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là công trình xã hội hóa) phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng, thì thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa