Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2163
Lượt truy cập: 18636505

Số  Năm  Ngày xuất bản: 03/07/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
31-5-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
31-5-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 14
31-5-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 25
31-5-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. 39
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-5-2018 Quyết định số 1312/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn tới. 47
21-5-2018 Quyết định số 1364/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 84
23-5-2018 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 92
23-5-2018 Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa. 93
29-5-2018 Quyết định số 1499/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. 94
01-6-2018 Quyết định số 1527/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với hệ thống cấp nước xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa). 103
06-6-2018 Quyết định số 1589/QĐ-UBND về độ mật đối với từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa. 106
06-6-2018 Quyết định số 1604/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 111
08-6-2018 Quyết định số 1622/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước các xã Ninh Tân - Ninh Ích - Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa). 119
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2026/QĐ-UBND 17/07/2018 UBND Tỉnh
Sáp nhập một số phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
2012/QĐ-UBND 16/07/2018 UBND Tỉnh
Cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thuê đất tại huyện Khánh Sơn để thực hiện dự án Cải tạo Nhà máy xử lý nước thị trấn Tô Hạp (Hạng mục Văn phòng chi nhánh giao dịch, văn phòng làm việc, kho chứa vật tư)
1988/QĐ-UBND 11/07/2018 UBND Tỉnh
Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ phê duyệt việc tổ chức một số hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1978/QĐ-UBND 10/07/2018 UBND Tỉnh
Cho phép Giáo xứ Nghĩa Phú được gia hạn sử dụng đất tại thôn Quảng Phúc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh
1977/QĐ-UBND 10/07/2018 UBND Tỉnh
Cho phép Giáo xứ Nghĩa Phú được gia hạn sử dụng đất tại thôn Quảng Phúc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh
1971/QĐ-UBND 09/07/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
1964/QĐ-UBND 09/07/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
1949/QĐ-UBND 06/07/2018 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood F17 được chuyển hình thức sử dụng đất tại phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang
1947/QĐ-UBND 06/07/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
11/07/2018

Cong nghiep KH.jpgNgày 06/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.