Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 868
Lượt truy cập: 7213214

Số  Năm  Ngày xuất bản: 25/11/2014

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
04-11-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 3
12-11-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 5
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
16-10-2014 Quyết định số 2739/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 22
17-10-2014 Quyết định số 2776/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 31
22-10-2014 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh. 43
23-10-2014 Quyết định số 2818/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 46
04-11-2014 Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 49
11-11-2014 Quyết định số 3026/QĐ-UBND ban hành Quy định bố trí công chức, viên chức chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 51
12-11-2014 Quyết định số 3045/QĐ-UBND về mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 59
12-11-2014 Quyết định số 3058/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. 62
12-11-2014 Quyết định số 3062/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. 86
14-11-2014 Quyết định số 3077/QĐ-UBND ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 97
17-11-2014 Quyết định số 3097/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 114
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
27/2014/QĐ-UBND 12/12/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang.

3399/QĐ-UBND 12/12/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

3398/QĐ-UBND 12/12/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh Khánh Hoà được ban hành kèm theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh.

3397/QĐ-UBND 12/12/2014 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hoà.

3384/QĐ-UBND 11/12/2014 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo.Thông tin văn bản trung ương

Luat TC QH.jpg(19/12/2014) - Ngày 20/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) gồm 7 chương 102 điều với nhiều điểm mới.

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2007; Sau 12 năm thi hành, Luật tổ chức Quốc hội đã có đóng góp quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn. Hoạt động lập pháp có nhiều tiến bộ; quy trình lập pháp được đổi mới mạnh mẽ; số lượng luật, pháp lệnh được thông qua ngày càng nhiều; chất lượng văn bản được nâng lên và đã bao quát mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác giám sát được tăng cường với sự kết hợp của nhiều phương thức giám sát và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội; nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thực tiễn cuộc sống đòi hỏi, được dư luận đồng tình. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các công trình, dự án quan trọng quốc gia đã bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn. Hoạt động đối ngoại đạt kết quả tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật tổ chức Quốc hội cũng bộc lộ những vấn đề sau đây cần phải sửa đổi.


Thông tin văn bản địa phương

QD 3363.jpg

(19/12/2014) - Ngày 09/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3363/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vịnh Nha Trang. Quy chế này cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của tỉnh về quản lý và bảo tồn di sản, quản lý khu bảo tồn biển, nghiên cứu khoa học, đầu tư tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị của vịnh Nha Trang, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Theo như nội dung của Quy chế này thì những hành vi sau đây bị nghiêm cấm thực hiện:

1. Xả rác, thải các chất thải, đổ bùn đất, xả nước thải, dầu, nhớt, khí thải và các chất thải khác vượt quá quy định cho phép xuống vịnh Nha Trang.

2. Gây tác hại đến nguồn lợi, môi trường sống của các loài thuỷ sinh vật và ảnh hưởng đến việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

3. Xâm hại các hệ sinh thái: San hô, rừng ngập mặn, bãi triều, cỏ biển, hệ sinh thái đáy, hệ sinh thái rừng trên các đảo.

4. Xâm hại bãi rùa đẻ, khai thác rùa biển, trứng rùa biển và các loài thủy sản quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam trên vịnh Nha Trang.

5. Khai thác thủy sản bằng cách sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất, giã cào, đào xới đáy biển.

6. Săn bắn, khai thác các loài động vật, thực vật trên các đảo, núi, hang động.

7. Làm thay đổi môi trường cảnh quan như chặt cây, khai thác đá, cát và các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng khác, lấn chiếm đất đai trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng đến danh lam thắng cảnh.

8. Xây dựng khách sạn, nhà kiên cố cao tầng, tô, vẽ, xây đắp tượng đài, miếu mạo, nơi thờ cúng và chôn cất trên các đảo Hòn Mun, Hòn Nọc, Hòn Vung và Hòn Cau; xây dựng đền, miếu, mộ chí và viết, vẽ, sơn, điêu khắc tại các đảo còn lại khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

9. Tuyên truyền, giới thiệu sai lệch các giá trị vịnh Nha Trang.

10. Các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phát tán tài liệu phản động, truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội khác.

11. Các hoạt động khác xâm hại môi trường, giá trị vịnh Nha Trang.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa