Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 5109
Lượt truy cập: 9618094

Số  Năm  Ngày xuất bản: 23/09/2015

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
26-8-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa. 3
03-9-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011. 25
04-9-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa. 28
08-9-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại bản Quy định kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 39
09-9-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc Quy định một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 41
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
07-9-2015 Quyết định số 2436/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. 45
09-9-2015 Quyết định số 2488/QĐ-UBND ban hành nội dung ưu đãi, hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 53
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2732/QĐ-UBND 30/09/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh (Di tích lịch sử Chùa Long Sơn, thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh).

2731/QĐ-UBND 30/09/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc xếp hạng Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hoà và Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hoà.

2730/QĐ-UBND 30/09/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà.

2729/QĐ-UBND 30/09/2015 UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá hình thức cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hoà".

2728/QĐ-UBND 30/09/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.Thông tin văn bản trung ương

ND 81 2015 CP.jpg(02/10/2015) - Ngày 18/9/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

05 Yêu cầu thực hiện công bố thông tin

1- Việc công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước.

2- Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Doanh nghiệp, trực tiếp là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.


Thông tin văn bản địa phương

QD 2629 UBNDT.jpg(25/9/2015) - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phòng, chống viêm gan vi rút giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu của Kế hoạch là giảm lây truyền vi rút viêm gan và tăng khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan vi rút trên địa bàn tỉnh; với các mục tiêu cụ thể được xác định:

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của người dân, cán bộ y tế, chính quyền các cấp, các tổ chức trong nước và quốc tế đối với công tác phòng chống bệnh viêm gan vi rút.

Tăng cường công tác dự phòng lây nhiễm vi rút viêm gan, đặc biệt là viêm gan vi rút B và viêm gan vi rút C và dự phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con.

Nâng cao năng lực hệ thống giám sát và thu thập số liệu để cung cấp bằng chứng cho việc xây dựng chính sách và can thiệp nhằm hạn chế sự lây lan của vi rút viêm gan trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế.

Nâng cao năng lực trong chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân viêm gan vi rút và mở rộng tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan vi rút đặc biệt là viêm gan vi rút B và viêm gan vi rút C.

Ngoài các mục tiêu trên, Kế hoạch này còn xây dựng, triển khai các hoạt động cụ thể và giao các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa