Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4031
Lượt truy cập: 18255071

Số  Năm  Ngày xuất bản: 07/05/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-3-2018 Quyết định số 842/QĐ-UBND ban hành bổ sung Phụ lục xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
30-3-2018 Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. 6
30-3-2018 Quyết định số 848/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 17
04-4-2018 Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 28
04-4-2018 Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả phân loại lại đơn vị hành chính xã Ninh Đông, xã Ninh Thượng thuộc thị xã Ninh Hòa. 30
05-4-2018 Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 32
05-4-2018 Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 33
05-4-2018 Quyết định số 904/QĐ-UBND ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 34
11-4-2018 Quyết định số 958/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 46
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1384/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1383/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1382/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1381/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1380/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1379/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1378/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1377/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
1376/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
16/05/2018

09CT.jpegNhằm tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019. Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.