Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 98
Lượt truy cập: 10160957

Số  Năm  Ngày xuất bản: 06/11/2015

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
12-10-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết. 3
12-10-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 10
22-10-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 20
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
21-10-2015 Quyết định số 2965/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025. 29
22-10-2015 Quyết định số 2994/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải. 49
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3369/QĐ-UBND 20/11/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3356/QĐ-UBND 19/11/2015 UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hoà.

3343/QĐ-UBND 18/11/2015 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3348/QĐ-UBND 18/11/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

3347/QĐ-UBND 18/11/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà.Thông tin văn bản trung ương

ND 115 2015 CP.jpg(25/11/2015)Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể mức lương hưu hằng tháng của người lao động.

Nghị định quy định cụ thể điều kiện hưởng lương hưu:

- Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu. Công việc khai thác than trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật BHXH được tính như sau:


Thông tin văn bản địa phương

QD 29 2015 UBNDT.jpg(25/11/2015) - Ngày 12/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này điều chỉnh việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp điện thoại cố định, Internet và hệ thống cáp truyền hình (gọi chung là hệ thống cáp viễn thông) trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng được đầu tư xây bằng mọi nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đầu tư xây dựng tòa nhà, lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông trong tòa nhà.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa