Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 2647
Lượt truy cập: 11057050

Số  Năm  Ngày xuất bản: 04/02/2016

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
21-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
21-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 22
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
04-1-2016 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016. 28
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH
25-12-2015 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố Cam Ranh năm 2016. 36
25-12-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 (lần thứ ba). 41
25-12-2015 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 50
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG
29-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 52
29-12-2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2016. 57
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA
29-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thị xã Ninh Hòa. 59
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
337/QĐ-UBND 02/02/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát - Chi nhánh Nha Trang gia hạn sử dụng đất, thuê đất (giai đoạn 1) tại đông núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh để khai thác đá xây dựng.
336/QĐ-UBND 02/02/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Hoàng Lan được gia hạn sử dụng đất tại số 53B đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang để kinh doanh Nhà hàng Đập nước.
323/QĐ-UBND 02/02/2016 UBND Tỉnh
Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh đến năm 2035.
1/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
316/QĐ-UBND 01/02/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà.


Thông tin văn bản trung ương

Tin ngay 05 02 2016.jpg(05/02/2016) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chế độ báo cáo định kỳ.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc ít nhất 2/3 đại biểu được triệu tập có mặt dự hội nghị. Nghị quyết, quyết định của hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật.


Thông tin văn bản địa phương

Tin CT 18.jpg(26/01/2016) - Triển khai thực hiện các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong dịp chào đón năm mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong Chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh tổ chức thực hiện tốt một số nội dung:

Thành lập Ban Chỉ đạo hoặc phân công lãnh đạo để chỉ đạo tốt công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại đơn vị, địa phương mình. Đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đặc biệt chú ý chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, vận động giúp đỡ các gia đình nghèo người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, các gia đình có thanh niên nhập ngũ năm 2015.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa