Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1272
Lượt truy cập: 17603393

Số  Năm  Ngày xuất bản: 06/02/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
06-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
07-12-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã loại 1, loại 2 và cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 13
07-12-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 15
07-12-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 26
07-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 36
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
09-1-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 38
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
07-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 52
07-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. 64
07-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 66
07-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. 71
07-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 80
07-12-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. 82
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
29-12-2017 Quyết định số 4034/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 83
29-12-2017 Quyết định số 4071/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 102
04-1-2018 Quyết định số 25/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 114
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
429/QĐ-UBND 06/02/2018 UBND Tỉnh
Về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Phạm Văn Thông
430/QĐ-UBND 06/02/2018 UBND Tỉnh
Về việc cho phép Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền hàng năm tại phường Lộc Thọ, Nha Trang
405/QĐ-UBND 02/02/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
406/QĐ-UBND 02/02/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
395/QĐ-UBND 02/02/2018 UBND Tỉnh Ban hành quy định tạm thời đối với các vùng nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè trên biển tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
404/QĐ-UBND 02/02/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
387/QĐ-UBND 01/02/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
367/QĐ-UBND 01/02/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020
368/QĐ-UBND 01/02/2018 UBND Tỉnh
Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang quản lý, sử dụng tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
09/02/2018

tau hang.jpegChính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2018/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.

Nghị định quy định nội dung quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam gồm:

09/02/2018

htx.jpgTriển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020.