Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 1613
Lượt truy cập: 12565317

Số  Năm  Ngày xuất bản: 05/05/2016

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
31-3-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về chủ trương thực hiện cơ chế vay lại của Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc tỉnh Khánh Hòa. 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
31-3-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa. 6
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
21-3-2016 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. 8
22-3-2016 Quyết định số 689/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 11
23-3-2016 Quyết định số 728/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020. 16
24-3-2016 Quyết định số 740/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa. 24
25-3-2016 Quyết định số 760/QĐ-UBND ban hành bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 31
29-3-2016 Quyết định số 781/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 36
30-3-2016 Quyết định số 798/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan ngành dọc, cơ quan quân sự, các thành viên của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. 90
04-4-2016 Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 105
11-4-2016 Quyết định số 929/QĐ-UBND ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016. 110
12-4-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 113
14-4-2016 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang trên cơ sở Phân hiệu của Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại tỉnh Khánh Hòa. 117
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1391/QĐ-UBND 23/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVII.
1387/QĐ-UBND 20/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh thuê đất tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để làm cửa hàng xăng dầu số 12.
1386/QĐ-UBND 20/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh thuê đất tại 10B và 14 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang để làm trụ sở làm việc.
1385/QĐ-UBND 20/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh thuê đất tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh để làm cửa hàng xăng dầu số 14.
1384/QĐ-UBND 20/05/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh thuê đất tại 301 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang để làm cửa hàng xăng dầu số 02.


Thông tin văn bản trung ương

dulich3.jpg(25.5.2016) - Tại dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quy định điều kiện kinh doanh lữ hành.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Luật Du lịch 2005 quy định khá chi tiết điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế nhưng quy định đơn giản điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa.

Việc quy định điều kiện kinh doanh lữ hành đang tồn tại các vấn đề sau đây: Quy định doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trên thực tế, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế  là một hình thức để cơ quan có thẩm quyền công nhận việc doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đã bảo đảm đủ các điều kiện kinh doanh (bao gồm cả việc ký quỹ đặt cọc để bảo đảm việc đền bù cho khách du lịch nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định pháp luật). Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không yêu cầu phải có giấy phép và không phải ký quỹ đặt cọc. Như vậy tạo ra sự không đồng bộ với hệ thống pháp luật và ngay chính bản thân các quy định của Luật Du lịch 2005, tạo nên sự không công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa.


Thông tin văn bản địa phương

phong lam viec.jpeg(23.5.2016) - Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Quyết định này là máy móc thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: - Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị để sử dụng tại các phòng làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.          - Máy móc, thiết bị trang bị để sử dụng cho phòng họp, hội trường, phòng thường trực, phòng lưu trữ và các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa