Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 3913
Lượt truy cập: 7914905

Số  Năm  Ngày xuất bản: 23/03/2015

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
13-2-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về phân công, phân cấp, trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hoà 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
13-2-2015 Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn tại các xã thuộc huyện Khánh Vĩnh 9
13-2-2015 Quyết định số 431/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12
02-3-2015 Quyết định số 522/QĐ-UBND phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà 23
02-3-2015 Quyết định số 525/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường 29
05-3-2015 Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hoà 40
05-3-2015 Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hoà 44
09-3-2015 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà quy định số lượng và mức chi cho người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại xã, phường, thị trấn 47
10-3-2015 Quyết định số 565/QĐ-UBND phê duyệt phương án tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng giai đoạn 2015-2020, tỉnh Khánh Hoà 49
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
709/QĐ-UBND 25/03/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

708/QĐ-UBND 25/03/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thu hồi đất công ích (5%) của Ủy ban nhân dân xã Diên Đồng và giao đất cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh để xây dựng hệ thống cấp nước Diên Đồng.

699/QĐ-UBND 25/03/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc giao đất (giao bổ sung) cho Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hoà để thực hiện dự án Khu công viên văn hoá và biệt thự đồi Hòn Một.

691/QĐ-UBND 24/03/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh.

692/QĐ-UBND 24/03/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.Thông tin văn bản trung ương

TT 03 2015 BNV.jpg(26/3/2015) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015.

Theo đó, Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Quy định mới nêu rõ về quyết định tuyển dụng và nhận việc, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.


Thông tin văn bản địa phương

QD 672 UBND.jpg(26/3/2015) - Ngày 23/3/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc tiếp tục nuôi dưỡng các đối tượng đang sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh từ 16 tuổi trở lên đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Quyết định này được ban hành để phù hợp với các quy định mới, đó là việc Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản sửa đổi bổ sung không còn hiệu lực, thay vào đó là sự ra đời của Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Quyết định 672/QĐ-UBND viện dẫn khoản 1, Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP về nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, bao gồm: “Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa