Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 992
Lượt truy cập: 25480553

Số  Năm  Ngày xuất bản: 11/09/2020

       MỤC LỤC
                        
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2782/QĐ-BCĐ 15/10/2020 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hôi tỉnh Khánh Hòa
2765/QĐ-UBND 13/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
2698/QĐ-UBND 06/10/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh
2699/QĐ-UBND 06/10/2020 UBND Tỉnh
Điều chỉnh diện tích, ranh giới thu hồi đất tại Điều 1 Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh
2691/QĐ-UBND 05/10/2020 UBND Tỉnh
Cho phép DNTN xăng dầu Ninh An được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa
2678/QĐ-UBND 05/10/2020 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
2664/QĐ-UBND 01/10/2020 UBND Tỉnh
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh / Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2663/QĐ-UBND 01/10/2020 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công được công bố tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2633/QĐ-UBND 29/09/2020 UBND Tỉnh
Công bố chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
02/10/2020

Tin ĐP 02-10.jpgNgày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh.