Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 1071
Lượt truy cập: 6895869

Số  Năm  Ngày xuất bản: 16/10/2014

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
03-9-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
15-9-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 12
15-9-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 32
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
19-9-2014 Công văn số 169/HĐND về việc đính chính văn bản. 46
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
20-8-2014 Quyết định số 2155/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015. 48
28-8-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 56
29-8-2014 Quyết định số 2265/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 60
10-9-2014 Quyết định số 2351/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh. 72
02-10-2014 Quyết định số 2586/QĐ-UBND ban hành quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 75
03-10-2014 Quyết định số 2614/QĐ-UBND ban hành Quy chế phân định trách nhiệm; quan hệ phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 80
06-10-2014 Quyết định số 2619/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Thủy lợi” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 90
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2818/QĐ-UBND 23/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã Ninh Hoà.

2816/QĐ-UBND 23/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà và Tổ thư ký Ban chỉ đạo.

2806/QĐ-UBND 22/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

2791/QĐ-UBND 20/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Thương mại Việt Hải thuê sử dụng và cho Công ty TNHH Thanh Yến thuê để thực hiện dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm.

2790/QĐ-UBND 20/10/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Giáo họ Diên Đồng để xây dựng công trình Nhà nguyện.Thông tin văn bản trung ương

ND 95 2014.jpg(24/10/2014) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó quy định trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước hàng năm phải trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp một tỷ lệ hợp lý, tối đa 10% để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.


Thông tin văn bản địa phương

QD 2776.jpg(24/10/2014) - Ngày 17/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo như nội dung của Quy định này thì khi quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác công trình.

2. Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm đảm bảo duy trì công trình được giao quản lý hoạt động bền vững, có hiệu quả; thực hiện báo cáo, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng và khai thác công trình phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa