Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1210
Lượt truy cập: 13887347

Số  Năm  Ngày xuất bản: 21/09/2016

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
18-8-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
24-8-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp, trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 7
31-8-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 12
08-9-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 36
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
19-8-2016 Quyết định số 2451/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Công báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 38
22-8-2016 Quyết định số 2462/QĐ-UBND ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 45
24-8-2016 Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. 64
29-8-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. 71
29-8-2016 Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Sở Xây dựng trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 75
31-8-2016 Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 77
31-8-2016 Quyết định số 2588/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. 88
01-9-2016 Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 99
05-9-2016 Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa. 110
06-9-2016 Quyết định số 2634/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Cam Lâm. 115
06-9-2016 Quyết định số 2641/QĐ-UBND công bố danh mục mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 118
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2881/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phước Đồng để xây dựng công trình Nhà Văn hoá thôn Phú Cường - Phú Thọ.
2880/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép DNTN Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Hoà Hiệp chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại thôn Xuân Đông, xã vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.
2879/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Sơn Nam thuê đất để mở rộng dự án Khu du lịch nghỉ mát Bãi Ông Nghị tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.
2878/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang chuyển hình thức thuê đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.
2877/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị được gia hạn Sử dụng đất để thi công hạ cốt nền dự án Khu đô thị Hòn Thị.
2876/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV EMU (Việt Nam) sử dụng và giao cho UBND xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh quản lý.
2875/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Đông Dương Khánh Hoà để xây dựng khu nhà ở liên kế thuộc dự án Chỉnh trang khu vực núi Hòn Xện, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang.
2873/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Cam Phước Tây 1 tại thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
2871/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Gia Võ chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Khu Thương mại - Dịch vụ Gia Võ.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
28/09/2016

toa an1.jpgLiên Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.


26/09/2016

cai-thien.jpgỦy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2635/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.