Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 6317
Lượt truy cập: 9242872

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2396/QĐ-UBND 31/08/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp (5%) của UBND xã Vĩnh Thạnh và giao đất cho UBND thành phố Nha Trang tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang để xây dựng Trường mầm non Vĩnh Thạnh.

2343/QĐ-UBND 26/08/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 tỉnh Khánh Hoà.

2342/QĐ-UBND 26/08/2015 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

17/2015/QĐ-UBND 26/08/2015 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hoà.

2307/QĐ-UBND 21/08/2015 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.Thông tin văn bản trung ương

TT 24 2015 BTTTT.jpg(01/9/2015) - Ngày 18/8/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Quy định về đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”

Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ: Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia (tại khoản 1 Điều 8 Thông tư); Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.

Cơ quan, tổ chức chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đăng ký cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp. Không được cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Báo điện tử, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.


Thông tin văn bản địa phương

CT 10 CTUBND.jpg(01/9/2015) - Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Đảng và Nhà nước xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền các cấp. Xác định vai trò, ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, toàn diện để thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đảm bảo đạt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh; Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp trong năm 2015) tại các cơ quan, đơn vị cho thấy vẫn còn một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quán triệt sâu sắc, chưa quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này nên vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Để chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, đảm bảo hoàn thành công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước. Ngày 13/8/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực thuộc thực hiện những nội dung sau:

1. Tổ chức tập huấn quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm soát TTHC; văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC cho các phòng, ban, cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị để thống nhất về nhận thức và đồng bộ trong thực thi nhiệm vụ.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa