Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1947
Lượt truy cập: 17758097

Số  Năm  Ngày xuất bản: 08/03/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
21-12-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
21-12-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 9
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
19-1-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018”. 29
22-1-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 34
22-1-2018 Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 38
25-1-2018 Quyết định số 293/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2021”. 40
26-1-2018 Quyết định số 304/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2025”. 47
26-1-2018 Quyết định số 307/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 53
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
701/QĐ-UBND 14/03/2018 UBND Tỉnh
Về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
699/QĐ-UBND 14/03/2018 UBND Tỉnh
Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa
693/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
692/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
691/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND Tỉnh
Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
690/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trương tỉnh Khánh hoà
689/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
688/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
666/QĐ-UBND 09/03/2018 UBND Tỉnh
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
12/03/2018

ts.jpgThủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, có 5 tiêu chí lựa chọn người có uy tín gồm:

07/03/2018
An toan TP.jpgNgày 21/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm năm 2018 tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.