Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2875
Lượt truy cập: 14434498

Số  Năm  Ngày xuất bản: 23/11/2016

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
28-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 3
31-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về thanh tra lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 14
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
31-10-2016 Kế hoạch số 8673/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 16
31-10-2016 Quyết định số 3298/QĐ-UBND ban hành Đề án cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 23
31-10-2016 Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc bổ sung Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Chi nhánh Khu vực Nam Trung Bộ vào Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa. 45
31-10-2016 Quyết định số 3335/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế. 47
31-10-2016 Quyết định số 3347/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 55
31-10-2016 Quyết định số 3348/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán thuộc nguồn vốn nhà nước tại Sở Tài chính Khánh Hòa. 78
31-10-2016 Quyết định số 3351/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết liên thông thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo - chấp thuận thi công công trình quảng cáo - tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời. 101
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
3708/QĐ-UBND 01/12/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh diện tích, ranh giới đất cho thuê tại quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh đồng thới cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang.
3707/QĐ-UBND 01/12/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Công nghiệp đang sử dụng tại phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh và cho Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex thuê đất thực hiện dự án Kho nhựa đường Cam Ranh.
3680/QĐ-UBND 29/11/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I - Tiểu khu 3, thành phố Nha Trang.
35/2016/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các dự án, hạng mục cấp nước sạch đô thị bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
3646/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND Tỉnh
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
3639/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND Tỉnh
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh khánh Hoà.
3637/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND Tỉnh
Quyết định Ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020.
3634/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh thời hạn, loại đất tại Điều 1 Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Thành Mỹ thuê đất tại Cam Phúc Nam để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Bãi tắm Cam Phúc Nam (do điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án).
3633/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh thời hạn, loại đất tại Điều 1 Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Thành Mỹ thuê mặt nước biển để sử dụng vào mục đích làm bãi tắm (do điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án).

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
02/12/2016

cảng Nha Trang.jpgTừ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa được thực hiện theo quy định tại Thông tư 248/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Thông tư nêu rõ phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa bao gồm: Phí trọng tải; lệ phí ra, vào cảng, bến; phí trình báo đường thủy nội địa; phí bảo đảm hàng hải thu đối với tàu biển.

01/12/2016

giáo dục.jpegVới mục tiêu tất cả trẻ em đều được bảo vệ để giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3637/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Chương trình này được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, từ năm 2016 đến năm 2020; đối tượng là trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.