Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 1411
Lượt truy cập: 6238893

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1909/QĐ-UBND 24/07/2014 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hoà.
1910/QĐ-UBND 24/07/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà.

1872/QĐ-UBND 22/07/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

1876/QĐ-UBND 22/07/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư số 37121000269 ngày 21/9/2011 cấp cho Công ty TNHH Môi trường Việt Mỹ thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất sản phẩm từ rác thải.

1863/QĐ-UBND 21/07/2014 UBND Tỉnh

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hoà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2011-2015.Thông tin văn bản trung ương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính như cảnh cáo hay phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung. Ngoài các hình thức xử phạt trên, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả.


Thông tin văn bản địa phương

Ngày 18/3/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa nhằm quy định nguyên tắc, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, cấp độ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tương ứng với thời gian được xét nâng bậc lương trước thời hạn cũng như trình tự, thủ tục xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được áp dụng đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và không áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa