Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1186
Lượt truy cập: 18843970

Số  Năm  Ngày xuất bản: 27/07/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
25-6-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 3
25-6-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. 12
02-7-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 20
02-7-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn. 27
02-7-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa. 29
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
22-6-2018 Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. 39
29-6-2018 Quyết định số 1872/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa. 72
02-7-2018 Quyết định số 1895/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa với các cơ quan, đơn vị liên quan. 82
02-7-2018 Quyết định số 1896/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa. 91
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
2275/QĐ-UBND 10/08/2018 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại bền vững Diệp Châu chuyển mục đích sử dụng đất; cho thuê đất để thực hiện Dự án Trang trại sản xuất, chế biến rau củ quả an toàn áp dụng công nghệ cao tại thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà
2264/QĐ-UBND 09/08/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt Kế hoạch “Triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
2245/QĐ-UBND 08/08/2018 UBND Tỉnh
Công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4
2244/QĐ-UBND 08/08/2018 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
2255/QĐ-UBND 08/08/2018 UBND Tỉnh
Giao đất và cho thuê đất bổ sung (đợt 3) cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín để thực hiện dự án Làng Biệt thự sinh thái Giáng Hương
2250/QĐ-UBND 08/08/2018 UBND Tỉnh
Cho phép Công ty TNHH Quốc Hân được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Phước Đồng
2249/QĐ-UBND 08/08/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
2246/QĐ-UBND 08/08/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
2238/QĐ-UBND 07/08/2018 UBND Tỉnh
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên phương tiện băng - rôn tại các tuyến đường

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
13/08/2018

giao_duc_huong_nghiep.jpgNgày 06/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.